Malý Pieninský Maratón

O nás

Malý pieninský maratón – MPM - je bežecké podujatie, ktorého história siaha do minulého storočia, kedy sa v rokoch 1982 – 1991 uskutočnilo jeho desať ročníkov. Po dlhšom období nečinnosti v tejto oblasti, prišiel rok 2008. Vtedy sa 25.10. pod hlavičkou BKSL konal prípravný a prechodný ročník za účasti 39 bežcov. Na nasledujúcom 11.ročníku sa už predstavilo 70 účastníkov, ktorých však prekvapilo studené počasie so snehom. Preto sa organizátori rozhodli presunúť termín na začiatok septembra a povolený limit účastníkov bol stále naplnený. V r. 2012 si organizátori uctili pamiatku svojho zosnulého člena a MPM je odvtedy aj Memoriál Bohuša Ježíka. V r. 2015 došlo k navýšeniu limitu účastníkov-250 a zároveň ustáleniu termínu behu- 15.9.-štátny sviatok. Po zániku BKSL prevzalo organizáciu akcie naše občianské združenie MPM ,o.z. V roku 2024 tak privítame záujemcov na 25. ročníku.

O obnovenie podujatia sa zaslúžili manželia Danka a Janko Korčákovci, majitelia Kúpeľov Smerdžonka a Laco Šimko, predseda novovzniknutého Bežeckého klubu Stará Ľubovňa. Ich vzájomná synergia vzkriesila tradíciu tohto pekného behu, ktorý si pomerne rýchlo získal srdcia bežcov. Tí prichádzajú z celého Slovenska a tiež zo zahraničia. Láka ich veľmi pekná príroda a prostredie, dobrá organizácia, prístupné štartovné, zaujímavy termín a celková atmosféra podujatia. Vďaka týmto atribútom je o podujatie veľký záujem a účastnícky limit je rýchlo naplnený. Beh nemá komerčný charakter a zachováva si svoju filozofiu, kde nie sú podstatné výsledky a rekordy, preto nie sú vekové kategórie ani finančné odmeny pre víťazov, ale dobrý pocit, zážitky a spokojnosť všetkých zúčastnených.

Na Vašu účasť sa tešia členovia MPM o.z., naši partneri, naše rodiny a priatelia, bez ktorých by sme to nedokázali a ktorým týmto vyjadrujeme vďaku a úctu.

Propozície 26. ROČNÍK - MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN 2024

Memoriál Bohuša Ježíka

USPORIADATEĽ: Malý pieninský maratón o.z.

PARTNERI : Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Obec Červený Kláštor, PIENAP, Horská služba Pieninského národného parku

TERMÍN:15.09.2024(nedeľa)

PRIHLASOVANIE: je možné výlučne online na v termíne od 6.2.2024 do 1.9.2024. Počet účastníkov je limitovaný a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr, po naplnení počtu účastníkov!!!!


Prihláška je platná po uhradení štartovného na účet podľa pokynov pri registrácii platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Variabilný symbol: dátum narodenia

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko


ŠTARTOVNÉ:

Prihlásení Štartovné
1 - 150 15 €
151-300 18 €
v deň preteku 25 €

Štartovné zahŕňa medailu, čelenku, štartové číslo, občerstvenie na trati a v cieli, obed a tombolu. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia.


PREZENTÁCIA: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka od 07:30-09:00 hod.

ŠTART: 09:30 hod. - Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

TRAŤ: 18 km – vedie prielomom rieky Dunajec po spevnenom povrchu a malou časťou po asfalte

KATEGÓRIE:

  • ženy, muži - beh 18 km
  • nesúťažný beh dvojčlenných štafiet 9+9 km (limit 33 štafiet)


Organizátor umožní prechod prielomu chôdzou pre nebežcov a rodinných príslušníkov 9 km, ktorých dopraví na obrátku

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: do 30 min po ukončení bežeckej časti

UPOZORNENIA:

  1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.
  2. Počet účastníkov je limitovaný.
  3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň podujatia.
  4. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
  5. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.
  6. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá a akýkoľvek druh palíc.

Informácie: lsimko@atlas.sk

Malý pieninský maratón 2024

Kontakt

IČO: 52476162

DIČ: 2121091390

Sídlo: 0640 01 Stará Ľubovňa, Poľská 13

Bank. účet: SK80 8330 0000 0023 0167 3144 FIO Banka


Štatutári:

Korčák Ján, predseda

Šimko Ladislav, podpredseda

Projekt je podporovaný z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Bulletin

Partneri