Malý Pieninský Maratón

O nás

Malý pieninský maratón – MPM - je bežecké podujatie, ktorého história siaha do minulého storočia, kedy sa v rokoch 1982 – 1991 uskutočnilo jeho desať ročníkov. Po dlhšom období nečinnosti v tejto oblasti, prišiel rok 2008. Vtedy sa 25.10. pod hlavičkou BKSL konal prípravný a prechodný ročník za účasti 39 bežcov. Na nasledujúcom 11.ročníku sa už predstavilo 70 účastníkov, ktorých však prekvapilo studené počasie so snehom. Preto sa organizátori rozhodli presunúť termín na začiatok septembra a povolený limit účastníkov bol stále naplnený. V r. 2012 si organizátori uctili pamiatku svojho zosnulého člena a MPM je odvtedy aj Memoriál Bohuša Ježíka. V r. 2015 došlo k navýšeniu limitu účastníkov-250 a zároveň ustáleniu termínu behu- 15.9.-štátny sviatok. Po zániku BKSL prevzalo organizáciu akcie naše občianské združenie MPM ,o.z. V roku 2023 tak privítame záujemcov na 25. ročníku.

O obnovenie podujatia sa zaslúžili manželia Danka a Janko Korčákovci, majitelia Kúpeľov Smerdžonka a Laco Šimko, predseda novovzniknutého Bežeckého klubu Stará Ľubovňa. Ich vzájomná synergia vzkriesila tradíciu tohto pekného behu, ktorý si pomerne rýchlo získal srdcia bežcov. Tí prichádzajú z celého Slovenska a tiež zo zahraničia. Láka ich veľmi pekná príroda a prostredie, dobrá organizácia, prístupné štartovné, zaujímavy termín a celková atmosféra podujatia. Vďaka týmto atribútom je o podujatie veľký záujem a účastnícky limit je rýchlo naplnený. Beh nemá komerčný charakter a zachováva si svoju filozofiu, kde nie sú podstatné výsledky a rekordy, preto nie sú vekové kategórie ani finančné odmeny pre víťazov, ale dobrý pocit, zážitky a spokojnosť všetkých zúčastnených.

Na Vašu účasť sa tešia členovia MPM o.z., naši partneri, naše rodiny a priatelia, bez ktorých by sme to nedokázali a ktorým týmto vyjadrujeme vďaku a úctu.

Propozície 25. ROČNÍK - MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN 2023

Memoriál Bohuša Ježíka

USPORIADATEĽ: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka, Obec Červený Kláštor, PIENAP, Horská záchranná služba, Malý pieninský maratón o.z.

TERMÍN:15.09.2023(piatok) o 10:00 hod.

PRIHLASOVANIE: je možné výlučne online na v termíne od 13.02.2023 do 01.09.2023. Počet účastníkov je limitovaný a prihlasovanie môže byť ukončené aj skôr, po naplnení počtu účastníkov!!!!


Prihláška je platná po uhradení štartovného podľa pokynov zobrazených pri registrácii. Platba je možná platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Variabilný symbol: dátum narodenia

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko


ŠTARTOVNÉ:

Prihlásení Štartovné
1 - 150 15 €
151-300 17 €
v deň preteku 20 €
zmeny v registrácii v deň preteku 20 €

Štartovné zahŕňa medailu, tričko, štartové číslo, občerstvenie na trati a v cieli, obed a tombolu. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia.


PREZENTÁCIA: Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka od 08:00-09:30 hod.

ŠTART: 10:00 hod. - Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka

TRAŤ: 18 km – povrch trate je kombináciou pevnej lesnej cesty a asfaltu a vedie prielomom rieky Dunajec

KATEGÓRIE: ženy - beh 18 km, muži - beh 18km.


Organizátor umožní prechod prielomu chôdzou pre nebežcov a rodinných príslušníkov 9 km, ktorých dopraví na obrátku.

VYHLASOVANIE VÝSLEDKOV: do 30 min po ukončení bežeckej časti

UPOZORNENIA:

  1. Účastníci štartujú na podujatí na vlastnú zodpovednosť a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov.
  2. Počet účastníkov je limitovaný.
  3. Organizátori umožnia vo výnimočných prípadoch prihlásenie v deň podujatia.
  4. Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.
  5. Pri prezentácii na podujatie predloží účastník preukaz totožnosti spolu s potvrdením o účasti/súhlasom dotknutej osoby, ktoré obdrží na email po pridelení štartového čísla. Prevzatím štartovného čísla účastník potvrdzuje, že sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť. Zároveň prehlasuje, že jeho zdravotný stav a fyzická kondícia mu umožňuje absolvovať preteky, a že bude počas celého podujatia dodržiavať zásady fair-play, pokyny organizátorov a polície.
  6. Počas pretekov sú účastníci povinní mať štartovné číslo viditeľne pripevnené vpredu na trupe. Číslo nemôže byť upevnené na iných častiach tela (na nohe, chrbte a pod.). Len účastníci s viditeľným štartovným číslom majú prístup na občerstvenie na tratiach. Z dôvodu bezpečnosti pretekárov je zakázané používať počas pretekov slúchadlá a akýkoľvek druh palíc.

Informácie: lsimko@atlas.sk

Malý pieninský maratón 2023

Kontakt

IČO: 52476162

DIČ: 2121091390

Sídlo: 0640 01 Stará Ľubovňa, Poľská 13

Bank. účet: SK80 8330 0000 0023 0167 3144 FIO Banka


Štatutári:

Korčák Ján, predseda

Šimko Ladislav, podpredseda

Projekt je podporovaný z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Bulletin

Partneri